Al projecte d'Expressió volem aprendre a expressar-nos millor, a fer debats i prendre decisions, a buscar informació i a utilitzar-la correctament, a treballar en grup i a acceptar les nostres diferències...

Escriurem la història, farem els titelles, construirem un teatret i representarem l'espectacle davant dels nostres companys.

Crearem tots junts un espectacle molt especial!


dilluns, 15 d’octubre de 2018

Metodologia. Treball cooperatiu.

Els dos grups estem redactant la nostra obra teatral. Fem servir la tècnica del "foli giratori", però en un document de Google compartit.
Un membre de l'equip comença a escriure al document, després d'haver consensuat entre tots l'argument de la nostra obra. A continuació, el company del costat escriu la continuació de la història, i així successivament fins que tots els membres de l'equip han participat. Mentre un escriu, els altres membres de l'equip han d'estar pendents i corregir el text, si és necessari.
Tot l'equip és responsable del que s'ha escrit, no només cadascú de la seva part. 


D'aquesta manera és més fàcil i divertit escriure la història entre tots!
També hem començat a fer els decorats entre tots.dilluns, 1 d’octubre de 2018

Objectius del grup. Quin encàrrec tenim?

Cada grup ha d'escriure la història que representarem al final del trimestre.
No és fàcil escriure una obra de teatre en grup, però treballarem en equip i haurem d'escoltar i valorar els punts de vista de cada membre del grup.
En aquest projecte volem deixar fluir la nostra creativitat i millorar la nostra expressió escrita i oral.

Primer trimestre
Segon trimestre